I dalis. Įvadas į viešojo sektoriaus ekonomiką

00.   Intro
01.   Viešasis sektorius mišrioje ekonomikoje
02.   Viešojo sektoriaus išsivysčiusiose šalyse ir Lietuvoje apžvalga
02a. Gerovės valstybė
03.   Viešojo sektoriaus didėjimą aiškinančios teorijos

II dalis. Gerovės ekonomikos pagrindai

04.   Rinkos efektyvumas ir viešasis interesas
05.   Rinkos ydos: įvadas
06.   Efektyvumas ir lygybė
06a. Nelygybės žemėlapis
07.   Laimės ekonomika

III dalis. Viešųjų išlaidų teorija

08.   Viešosios prekės ir viešai teikiamos privačios prekės
09.   Monopolijos: reguliavimas, viešoji gamyba ir efektyvumas

IV dalis. Išoriniai efektai

10.   Išoriniai efektai ir gamtinė aplinka
11.   Išoriniai efektai praktikoje I: klimato kaita

V dalis. Viešųjų iniciatyvų analizė

12.   Išlaidų politikos analizė
13.   Kaštų ir naudos analizė
13a. KNA stadijos

VI dalis. Apmokestinimo teorija

14.   Įvadas į apmokestinimą
15.   Mokesčių našta
16.   Apmokestinimas ir ekonominis efektyvumas
17.   Optimalus apmokestinimas
18.   Kapitalo apmokestinimas

VII dalis. Socialinė apsauga: socialinis draudimas ir socialinė parama

19.   Darbas kaip socialinio saugumo pagrindas: evoliucija ir ateitis
20.   Draudimo ekonomika ir socialinis draudimas
21.   Pensijų ekonomikos pagrindai
22.   Pensijų sistemų reforma: demografija, kitos priežastys ir reformų mitai
23.   Socialinės paramos ekonomika
23a. Skurdo matrica: skurdas kuo, kiek ilgai ir kuo/kaip padėti skurstantiems

VIII dalis. Švietimo ekonomika

24.   Aukštojo mokslo ekonomika (Lietuvos pavyzdžiu)

IX dalis. Sveikatos apsaugos ekonomika

25.   Sveikatos apsaugos ekonomikos pagrindai
26.  
Išoriniai ir vidiniai efektai praktikoje II: sveikata

X dalis. Infrastruktūros ekonomika

27.   Pereikvotos prekės ir miestų transporto politika (Vilniaus pavyzdžiu)
28.   
Energetikos ekonomika ir politika

XI dalis. Teisės ekonomika

29. Įvadas į teisės ekonomiką