I dalis. Pinigų sąjungos kaštai ir nauda

  1. Bendros valiutos kaštai
  2. Optimalių pinigų sąjungų teorijos kritika
  3. Bendros valiutos nauda
  4. Kaštų ir naudos palyginimas

II dalis. Pinigų sąjunga

  1. Europos centrinis bankas
  2. Pinigų politika euro zonoje
  3. Fiskalinė politika pinigų sąjungose

________________________________________________
© Raimondas Kuodis, 2003-2011. Visos teisės saugomos. Kaip naudotis svetaine.