Pagal:
 • Varian, Hal R. (2003) Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 5th ed., (vert. į lietuvių k., "Margi raštai", 2004);
 • Nicholson, Walter (2004) Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, 9th ed., South Western College Publishing.
 • Nicholson, Walter (2004) Intermediate Microeconomics and Its Application, 9th ed., South Western College Publishing.

Turinys

 1. Įvadas į mikroekonomiką (atnaujinta)
 2. Biudžetinis apribojimas (atnaujinta)
 3. Pirmenybės (atnaujinta)
 4. Naudingumas (atnaujinta)
 5. Pasirinkimas
 6. Paklausa
 7. Atskleistoji pirmenybė
 8. Slutskio lygtis
 9. Pirkimas ir pardavimas
 10. Laikotarpinis pasirinkimas
 11. Aktyvų rinkos
 12. Ateities neapibrėžtumas
 13. Rizikingi aktyvai
 14. Vartotojo perviršis
 15. Rinkos paklausa
 16. Pusiausvyra
 17. Technologija
 18. Pelno maksimizavimas
 19. Kaštų minimizavimas
 20. Kaštų kreivės
 21. Firmos pasiūla
 22. Ūkio šakos pasiūla
 23. Monopolija
 24. Monopolijos elgesys
 25. Gamybos veiksnių rinkos
 26. Oligopolija
 27. Lošimų teorija
 28. Mainai
 29. Gamyba
 30. Gerovė
 31. Išoriniai poveikiai
 32. Teisė ir ekonomika
 33. Informacijos technologija
 34. Viešosios gerybės
 35. Asimetrinė informacija
Egzaminas

________________________________________________
© Raimondas Kuodis, 2003-2011. Visos teisės saugomos. Kaip naudotis svetaine.