Mikroekonomikos egzaminas

Egzamino forma yra testas.

Egzamino trukmė - 1 valanda.

Pažymiai skelbiami šioje svetainėje.

Perlaikymas vyksta VU įprasta tvarka.

Yra 2 testo variantai.

Kiekvienas testas susideda iš 25 klausimų.

Į kiekvieną klausimą atsakote pasirinkdami a, b ar c atsakymą.

Kiekvieno teisingo atsakymo vertė yra 4 taškai.

Todėl maksimali suma, kurią įmanoma surinkti, yra 100 taškų.

Įvertinimas nustatomas taip (taškai yra imtinai):

Taškai Pažymys
≥90 10
80-89 9
70-79 8
60-69 7
50-59 6
40-49 5
0-39 neišlaik.

Klausimai yra ir teoriniai, ir praktiniai. T.y. reikia žinoti ir apibrėžimus, ir kaip taikyti teoriją. Klausimų pavyzdžiai:

1. Kokią savo pajamų dalį vartotojas išleis antrai prekei, jei jo naudingumo funkcija u(x1,x2)=x1x24?

  1. 1/5 savo pajamų
  2. 1/4 savo pajamų
  3. 4/5 savo pajamų

2. Pajamų efekto ženklas kainų pokyčio ženklui yra:

  1. visada priešingas
  2. visada teigiamas
  3. gali būti ir priešingas, ir teigiamas

3. Tarkime, biudžetinė lygtis yra p1x1 + p2x2 = m. Vyriausybė nutaria pirmą prekę apmokestinti kiekio mokesčiu t, o antrą prekę - vertės mokesčiu v. Kokia naujos biudžetinės tiesės formulė?

  1. (p1t)x1 + (p2 + v)x2 = m
  2. (p1 + t)x1 + (p2v)x2 = m

4. Ar kada nors vartotojas naudos abi prekes kartu turėdamas įgaubtąsias pirmenybes?

  1. Taip
  2. Ne